درباره ما

فروشگاه مرکز آموزش های مدرسه بیم

این فروشگاه با هدف نشر محصولات آموزشی در میان تمام دانش جویان بنا نهاده شده

صاحب امتیاز : علی بافنده

 آدرس : آذربايجان شرقي - تبریز - خیابان آذربایجان - کوی گلستان - مجتمع شکوه - ساختمان ب 2 طبقه 3 واحد غربی

 کد پستی : 5186837116

 تلفن ثابت : 04132870885

 موبایل : 09359552810

 ایمیل: info@bimstc.com

ایمیل: a.bafande@gmail.com